Václav Eler - vzduchotechnika


Firma
Firma Václav Eler byla založena v roce 1994 a od svého vzniku se zabývá dodávkou a montáží vzduchotechnických zařízení. Naše základní nabídka zahrnuje odsávání prašných prostor, odvětrání kuchyní a restaurací, sociálních zařízení, výměnu vzduchu v prostorách tělocvičen a posiloven apod.

Mezi naše stálé zákazníky patří hotely, restaurace, rekreační zařízení, základní a střední školy, školní jídelny, průmyslové a stavební společnosti.

V průběhu naší činnosti jsme získali oprávnění k provádění revizí protipožárních klapek ve vzduchotechnických potrubích a také servisní pověření na zprovoznění a servis vzduchotechnických jednotek od firem ATREA, s.r.o. a REMAK, a.s. Na základě tohoto pověření jsme oprávněni poskytnout prodlouženou záruku na vzduchotechnická zařízení od výše jmenovaných firem. V menší míře se věnujeme i maloobchodnímu prodeji zboží na objednávku pro malé spotřebitele.

21. 2. 2004
zahájila svou činnost společnost ELER-vzduchotechnika s.r.o., která převzala vetšinu činnosti stávající firmy Václav Eler. Obě firmy nadále provozují svoji činnost současně.Činnost je rozdělena takto:
ELER - vzduchotechnika s.r.o.
dodávka a montáž VZT zařízení


Firma Václav Eler
revize protipožárních klapek
servis VZT zařízení
[ Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku ]
[ Homepage ]